Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่สอบ และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙

ฮิต: 365

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาสสอบข้อเขียน.pdf)ประกาศประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่สอบ และสถานที่สอบ
Download this file (ผังที่นั่งสอบ.pdf)ผังที่นั่งสอบแผนผังที่นั่งสอบ
Download this file (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นสต. ภ.๙ พ.ศ.๒๕๕๙.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นสต. ภ.๙ พ.ศ.๒๕๕๙รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นสต. ภ.๙ พ.ศ.๒๕๕๙