Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ฮิต: 575