Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ฮิต: 3116

 


มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของตำรวจภูธรภาค 9

 

  • 1.ยึดมั่นในระเบียบวินัย
  • 2.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน การอำนวยความยุติธรรม
  • 3.การทำงานเป็นทีม
  •