Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.คอหงส์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฮิต: 178