Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ รอง ผบช.ภ.๙ จำนวน ๔ หลัง

ฮิต: 329
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9.pdf)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download this file (เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9.pdf)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รอง ผบช.ภ.9 พร้อมโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)