Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการตำรวจ (ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สข.๔๗)

ฮิต: 341