Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกวดราคา ซื้อรสโดยสาร ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง

ฮิต: 261

ประกวดราคา ซื้อรสโดยสาร ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง

Attachments:
FileDescription
Download this file (description-bus.pdf)description-bus.pdfคุณลักษณะเฉพาะ
Download this file (doc-bus.pdf)doc-bus.pdfเอกสารประกวดราคา
Download this file (e-bidding-bus.pdf)e-bidding-bus.pdfประกาศตำรวจภูธรภาค ๙