Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการและพื้นที่บริการโดยรอบอาคารตำรวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง)

ฮิต: 288