Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมข้าราชการทหาร ตำรวจรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 385
ผบช.ภ.๙ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 183
ผบช.ภ.๙ พร้อมชมรมแม่บ้าน เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 203
ผบช.ภ.๙ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 189
ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วม เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 192
ผบช.ภ.๙ เยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่ จว.สงขลา 197
ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ ศพ คุณปราโมทย์ กุณฑลวัชระ 142
ผบช.ภ.๙ ตรวจสอบผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด 209
ผบช.ภ.๙ เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 159
ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ งานสอบสวนและงานป้องกันปราบปราม 106
ผบช.ภ.๙ แถลงข่าวคดีชิงทรัพย์ร้านทองไทยยินดี 150
ผบช.ภ.๙ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ เงินสด รร.โคกแย้ม ต.นาท่อม 180
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รรท.ผบช.ภ.9 เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.คลองแดน 465
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รรท.ผบช.ภ.๙ นามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 399
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รรท.ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี 376
รรท.ผบช.ภ.9 เดินทางมาตรวจเยี่ยม ภ.จว.ตรัง 448
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รอง ผบช.ศชต.รรท.ผบช.ภ.๙ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ 384
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รอง ผบช.ศชต.รรท.ผบช.ภ.๙ พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 634
พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รอง ผบช.ศชต.รรท.ผบช.ภ.๙ มอบทุนแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ 493
ภ.๙ จัดพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผบช.ภ.๙ 649