สันติสุข ๑

ชื่อ วันที่เผยแพร่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 09 ตุลาคม 2560
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 09 ตุลาคม 2560
ภ.๙ ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่งมอบ หน้าที่ ผบช.ภ.๙ 09 ตุลาคม 2560
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 03 ตุลาคม 2560
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9 พร้อมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 เผ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 18 กันยายน 2560
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รรท.ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีรดน้ำศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ทหาร ที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่ 15 กันยายน 2560