สันติสุข ๑

ชื่อ วันที่เผยแพร่
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 08 มีนาคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 08 มีนาคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ซักถา 20 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจเกาะหม้อแกง 12 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 06 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" 05 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ 01 กุมภาพันธ์ 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมประชุมเร่งรัดความคืบหน้าคดีกรณีเหตุ 511 26 มกราคม 2561
พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 24 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมซักถาม สอบปากคำผู้ต้องสงสัยผู้ก่อเหตุความไม่สงบ 24 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ เปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี และการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ 08 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ เยี่ยมคารวะ อวยพร พร้อมรับพรจาก จุฬาราชมนตรี 08 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ อวยพร พร้อมรับพรจาก พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 08 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ เยี่ยมบำรุงขวัญ ร.ต.ท.ยุทธนา เทพสถิต 08 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กอ.รมน.ภาค 4 08 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 11/60 03 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมพิธีแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติของทางราชการ 03 มกราคม 2561
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ประชุมเร่งรัดความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ จว.พัทลุง 26 ธันวาคม 2560
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ 19 ธันวาคม 2560