สกุณา ๕

ชื่อ วันที่เผยแพร่
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ประชุมติดตามความคืบหน้า และวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุโจรกรรมรถยนต์ 17 สิงหาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการคืนรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมให้แก่เจ้าของตามโครงการ “คืนรถ คืนความสุข” 16 สิงหาคม 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 พบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา 11 สิงหาคม 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐” 06 สิงหาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร 02 สิงหาคม 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐” 02 สิงหาคม 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.9 26 กรกฎาคม 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ. ในสังกัด ภ.จว.สงขลา 19 กรกฎาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 30 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 30 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมายจราจร 27 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและระบบ(CMIS) 16 มิถุนายน 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 14 มิถุนายน 2560