สกุณา ๔

ชื่อ วันที่เผยแพร่
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ประชุมติดตามความคืบหน้า และวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุโจรกรรมรถยนต์ 17 สิงหาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร 02 สิงหาคม 2560
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.๙ ให้การต้อนรับคุณ Jin Yilin รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา 19 กรกฎาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ และคณะศึกษาดูงานฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจ สาธารณรัฐประชาชนจีน 05 กรกฎาคม 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 30 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมเป็นเกียรติงาน “จักรดาวสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดสงขลา” 16 มิถุนายน 2560
ผบช.ภ.๙ ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงและเตรียมความพร้อมในการยุบรวม ภ.๙ กับ ศชต. 15 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชน 12 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง 21 มีนาคม 2560
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 14 มีนาคม 2560