บก.อก.

ชื่อ วันที่เผยแพร่
บก.อก.ภ.๙ เข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐” 11 สิงหาคม 2560
พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมทราย 07 กรกฎาคม 2560
ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัทแปลน ครีเอชั่น จำกัด จว.ตรัง 30 มิถุนายน 2560
พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี รอง ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการ อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 27 มิถุนายน 2560
บก.อก.ภ.๙ ฝึกอบรมสายงานอำนวยการและจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมของตำรวจในการปฎิบัติหน้าที่” 22 มิถุนายน 2560