ตรัง

ชื่อ วันที่เผยแพร่
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ผอม ไตรทิพยพงศ์ 20 กันยายน 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.9 เป็นประธานปล่อยแถววระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภ.จว.ตรัง 21 สิงหาคม 2560
พ.ต.อ.ภาสกร ภักดีวานิช รอง ผบก.อก.ภ.9 คัดเลือกชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 17 กรกฎาคม 2560
ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัทแปลน ครีเอชั่น จำกัด จว.ตรัง 30 มิถุนายน 2560
พล.ต.ต.บรรลือ ชูเวทย์ ผบก.ประจำ ภ.๙ พร้อมคณะข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เดินทางไปศึกษาดูงานบริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 28 มิถุนายน 2560
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ตรวจเยี่ยม สภ.นาโยง 20 มีนาคม 2560