ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 14144

 

 
  
1212
                                                               พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ   
รรท.ผบช.ภ.๙
     
trongkeat resize   akepop resize    lpk
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท
รรท. รอง ผบช.ภ.๙
         
 สภทช1   pattanuwut2    55
พล.ต.ต.สุภธัช คำดี
รรท. รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน
รรท. รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
         
     333    
   
พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช
รรท. รอง ผบช.ภ.๙