สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

แม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เผยแพร่เมื่อ: 19 ธันวาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 176

๑๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. แม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา