๘ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณละมุล ทองมุณี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อไว้แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.๙