(๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐)เวลา ๑๔.๒๐ น.พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย คุณอรกฤต วิริยะภาพ แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัด สงขลา และ คุณพเยาว์ เทศนอก เฝ้ารับ -ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ป้ายอาคารอุดมสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และในโอกาสนี้คุณอรกฤต วิริยะภาพ ตัวแทนคณะแม่บ้านตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา ได้ถวายมาลัยข้อพระกรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั้วคราว สนามกีฬากลางนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา