(๒๐ ก.พ.๖๐) เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ที่สนามบิน ฐานทัพเรือสงขลา พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้าน ภ.๙ พร้อมข้าราชการทหาร ตำรวจ และส่วนราชการในพื้นที่ฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.สงขลา จว.สงขลา