ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมให้การต้อนรับพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร.

เผยแพร่เมื่อ: 08 มกราคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 345

๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.๙ (ส่วนกลาง) ร่วมให้การต้อนรับพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร. และคณะ กต.9 จต. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ตรวจการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ และ บก.สส.ภ.๙ ณ ลานหน้าเสาธง ภ.๙