ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ: 14 สิงหาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 146

๑๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบช.ภ.๙ ผู้แทน บก.สส.ภ.๙ บก.สส.จชต. หน.อกส.ศปก.ตร.สน. บก.ตชด.ภ.๔ บก.ศฝร.ภ.๙ บก.อก.ภ.๙ บก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ พร้อม หัวหน้าหน่วยในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม ผบช.ภ.๙ ได้มอบประกาศเกียรติบัตรชมเชยให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)