ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ: 03 สิงหาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 330

(3 ส.ค.61) เวลา 14.45 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 และมี พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน, พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน, พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง หน.ศปก.ตร.สน., หน.งาน กบ.,ตัวแทน งาน นผ.,กมส.ศปก.ตร.สน. อยู่เตรียมพร้อมให้ข้อมูลสนับสนุน