ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 495

๒๘ ก.ค.๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.สส.จชต.พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.ศปก.ตร.สน.พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน.พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ ๕)ฯ/หน.ยส.รพ.ตร.และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ยส.รพ.ตร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา