ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙ ให้การต้อนรับ พล.ต.อรุณ อิ่มสมบัติ

เผยแพร่เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 114

(๑๒ ก.ค.๖๑ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย หน.อกส.กกล.ตร.จชต.พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง หน.สสส.กกล.ตร.จชต.พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ หน.ทน.กกล.ตร.จชต.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด กกล.ตร.จชต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อรุณ อิ่มสมบัติ ผอ.สง.ปรมน.ศปสท.สนผ.กห./หน.คณะทำงานประเมินผลการขับเคลื่อนงานกลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ตามโครงการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมือง ระยะที่ ๒ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ห้องประชุมศูนย์ CCTV ชั้น ๕ กกล.ตร.จชต. อ.เมือง จว.ยะลา