ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เผยแพร่เมื่อ: 26 มิถุนายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 115

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่งจว.สงขลา