ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู รรท.รอง ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมเปิด กอ.ปภ.๙๙

เผยแพร่เมื่อ: 25 มิถุนายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 135

๒๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๒๐ น. พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู รรท.รอง ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมเปิด กอ.ปภ.๙๙ เนื่องในวโรกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จว.สตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ กอ.ปภ.๙๙ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.๙