ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ประชุมมอบนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ศปร.ภ.๙ ศพดส.ภ.๙ ศปชก.ภ.๙ และการปราบปรามปล่อยเงินกู้นอกระบบ

เผยแพร่เมื่อ: 26 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 148

๒๖ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการ ประชุมงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบก.อก.ภ.๙ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ตรัง สตูล และพัทลุง (รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ) พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)

๒๖ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยายนต์ ภ.๙ (ศปร.ภ.๙) ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ภ.๙) และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ภ.๙) โดยมี บก.อก.ภ.๙ บก.สส.ภ.๙ บก.สส.จชต. ภ.จว.ในปกครอง พร้อมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)

๒๖ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการ ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบ (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ) กับ บก.สส.จชต. และ ภ.จว. ในสังกัด โดยมี รอง ผบก.สส.ภ.๙ ผกก.สืบสวน ๒ บก.สส.ภ.๙ พร้อมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๒๐๔ ภ.๙