ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย อาริยา สาและ ฮิต: 213

วันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 17.25 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ คุณวราลี ทับเคลียว ผู้แทนชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้า รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา