ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย อนุสรา ล่ากูด ฮิต: 238

วันที่ ๕ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี รอง ผบช.ภ.๙ ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ผบก.อก.ภ.๙ ผบก.สส.ภ.๙ หน.สภ.ในสังกัด หน.หน่วยในพื้นที่ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยก่อนการประชุม ผบช.ภ.๙ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น ณ ห้องสมิหลา ภ.๙