ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ: 06 สิงหาคม 2560
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 364

๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนปรึกษาหารือข้อราชการ และเรียนเชิญ ผบช.ภ.๙ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อ.เมือง จว.สงขลา ณ ห้องนุกูลกิจ ภ.๙