ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙ ให้ผู้สนใจเสนอเงื่อนไขและแผนงานดำเนินการ สถานีวิทยุกระจายเสียง

เผยแพร่เมื่อ: 11 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 406
Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/uc?id=1qZUZrAhESHaV57Wl5hoXycDzUU6Lau0U&export=download)วิทยุกระจายเสียง[วิทยุกระจายเสียง]0 kB