ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.๙ (ส่วนกลาง)

เผยแพร่เมื่อ: 22 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 392

การจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.๙ (ส่วนกลาง)