ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. พร้อมโรงจอดรถ ภ.9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ: 14 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 450

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. พร้อมโรงจอดรถ ภ.9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบ