ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว สภ.คลองแดน