ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 97 เครื่อง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 56
ลงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของตำรวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 70
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุในเว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 9 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 355
ประกาศ ภ.๙ ให้ผู้ที่สนใจเสนอเงื่อนไขฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 144
ประกาศ ภ.9 เรื่อง ให้ผู้สนใจเสนอเงื่อนไขและแผนงานดำเนินการเพื่อเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินกิจการสถานีวิทยุฯภ.9 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 140
ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙ ให้ผู้สนใจเสนอเงื่อนไขและแผนงานดำเนินการ สถานีวิทยุกระจายเสียง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟรต ๕ ชั้น ชนาด ๓๐ ครอบครัว เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 323
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณูปโภคและถมดิน จำนวน 2 หลัง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 233
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณาปโภค เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 333
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณาปโภค เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 261

หน้าที่ 1 จาก 4