ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ:
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคักดเลือกฯ .pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑]627 kB