เอกสารแนบ:
Download this file (royalty.pdf)เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต[เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต]807 kB
Download this file (royalty2.pdf)เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน[เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน]889 kB