เอกสารแนบ:
Download this file (ปฐมนิเทศ นสต.ภ.๙ ครั้งที่ ๑ (19 มิ.ย.60).ppt)ปฐมนิเทศ นสต.ภ.๙ ครั้งที่ ๑ (19 มิ.ย.60).ppt[การปฐมนิเทศ และนโยบายการฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙]5242 kB