กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๙ (ส่วนกลาง) ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ: 01 สิงหาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ ฮิต: 574

๑ ส.ค.๖๑ ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๙ (ส่วนกลาง) เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจมาให้บริการ ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้นล่าง (ห้องชลาทัศน์)