วันที่ ๕ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.อก.ภ.๙ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช.หรือเทียบเท่า และ ผบก.หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในวาระประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ก.พ.๖๑ โดยมี พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กทม.