วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ น. พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค รรท,ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ภายในที่ทำการ ภ.๙