วันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๙ (ส่วนกลาง) ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ราชการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณตำรวจภูธรภาค ๙ อ.เมือง จว.สงขลา