๑๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตัวแทนข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา มหาราชินี” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครสงขลา โดยมีกิจกรรมเก็บกวาดขยะและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหัวพญานาค สวนสองทะเล และบริเวณถนนชัย – เพชรมงคล หน้าโรงเรียนเทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ) อ.เมือง จว.สงขลา