๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ตำรวจภูธรภาค 9 รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมถุงยังชีพจาก ภ.จว.สงขลา เพื่อรวบรวมนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานต่อไป