๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิด “ โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ภาสกร ภักดีวานิช รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๙ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณสระบัว – หาดสมิหลา อ.เมือง จว.สงขลา