วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ณ ภ.๙ (แห่งใหม่) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา