๑๓ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู ผบก.สส.ภ.๙ พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.สส.ภ.๙ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ภ.๙ ณ สนามบินหาดใหญ่ จว.สงขลา