กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)​ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 208
ข้าราชการตำรวจ ภ.๙ ร่วมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 109
พ.ต.อ.สุรพงศ์ กิตติธิรางกูร ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุภัยทางถนน" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 212
พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมกลุ่มตัวแทนข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ ร่วมโครงการกองทัพเรือ รวมพลังจิตอาสา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 188
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 69
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 186
พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผู้แทน ภ.๙ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 91
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 453
พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีรดน้ำศพคุณพ่อพูลศักดิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 271
พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.อก.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 820