กิจกรรมตำรวจภูธรภาค ๙

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รรท.ผบก.อก.ภ.9 เป็นประธานคัดเลือกปัญหาข้อสอบ ฝอ.ตร.รุ่นที่ 40 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 117
พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.อก.ภ.๙ ร่วม “พิธีทำบุญหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน” เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 93
พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙ ร่วมวางพวงมาลาประกอบพิธีเนื่องในวันมหิดล เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 93
พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู รรท.รอง ผบก.อก.ภ.๙/รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ เป็นประธานการประชุม กอ.ปภ.๙๙ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 118
พ.ต.อ.อาคม บัวทอง รอง ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุม กอ.ปภ.๙๙ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 129
บก.อก.ภ.๙ ร่วมจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 186
พ.ต.อ.อาคม บัวทองรอง ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมคณะกรรมการ ประกวดการฝึก เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 198
ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.๙ (ส่วนกลาง) ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 217
บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการประจำสัปดาห์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 198
ข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 231

หน้าที่ 1 จาก 3